მხარდაჭერა

გადახდის საშუალებისარჩევა

Visa (debit / credit)
$
ყურადღება: ჯამური თანხა თქვენს საბანკო ამონაწერზე შესაძლოა არ იქნას მითითებული აშშ-ს დოლარებში. ასევე შესაძლებელია ამოღებულ იქნას საკომისიო - 10%-ის ოდენობით.